Cambridge FCE, CAE & CPE

Cambridge FCE, CAE & CPE

Kursy przygotowywujące do egzaminów z języka angielskiego

Organizujemy kursy przygotowywujące na poziomie egzaminu FCE, CAE, CPE. W ramach tego kursu są również przewidziane ćwiczenia z czytania, pisania, wymowy oraz ze zrozumienia ze słuchu. Intensywny kurs FCE, CAE, CPE organizowany jest dla grupy studentów o tym samym lub podobnym poziomie językowym. Dokładamy bardzo wielu starań do tego aby każdy z uczestników kursu miał jak największe szanse na zdobycie bardzo dobrego wyniku końcowego z egzaminu. Statystyka zdanych egzaminów na wysokim poziomie w naszej szkole jest bardzo wysoka, z czego jesteśmy oczywiście bardzo dumni. Kurs można rozpocząć w każdy poniedziałek. Najkrótszy kurs przygotowywujący do egzaminu powinien wynosić minimum 1 tydzień.

Informacje o kursie

Rozpoczęcie: w każdy poniedziałek
Maksymalna ilość uczestników: 6
Poziom: od średnio zaawansowany
Długość kursu: od 1 tygodni
Egzamin Terminy: Kliknij tutaj
opłaty za egzamin: od € 170

Kurs przygotowujący FCE, CAE, CPE 20

Kod kursu: FCE/CAE/CPE 20
Lekcji tygodniowo: 20 x 45 min.
Cena: Kliknij tutaj

Harmonogram

09.00 - 10.30 Przygotowanie do egzaminu
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30
Przygotowanie do egzaminu

Kurs przygotowujący FCE, CAE, CPE 30

Kod kursu: FCE/CAE/CPE 30
Lekcji tygodniowo: 30 x 45 min.
Cena: Kliknij tutaj

Harmonogram

09.00 - 10.30 Przygotowanie do egzaminu
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30
Przygotowanie do egzaminu
12.30 - 13.00 Przerwa na lunch
13.00 - 14.30 Przygotowanie do egzaminu

Kurs przygotowujący FCE, CAE, CPE 40

Kod kursu: FCE/CAE/CPE 40
Lekcji tygodniowo: 40 x 45 min.
Cena: Kliknij tutaj

Harmonogram

09.00 - 10.30 Przygotowanie do egzaminu
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30
Przygotowanie do egzaminu
12.30 - 13.00 Przerwa na lunch
13.00 - 14.30 Przygotowanie do egzaminu
14.30 - 14:45 Przerwa na kawę
14.45 - 16.15 Przygotowanie do egzaminu

Kursy kombinowane

W tych kursów, oprócz przygotowanie do egzaminu FCE, CAE, CPE i Angielski Standardowy uczy. Kursy te są idealne, jeśli poprawić ogólną znajomość języka angielskiego i chcą nabyć dodatkowe umiejętności w przygotowanie.

Informacje o kursie

Rozpoczęcie: w każdy poniedziałek
Maksymalna ilość uczestników: 6 - Przygotowanie, 10 - Angielski Standardowy
Poziom: od średnio zaawansowany
Długość kursu: od 1 tygodni

FCE, CAE, CPE Combi

Kursy te są 30 lekcji tygodniowo z 20 lekcji Angielski Standardowy rano i 10 lekcji specyficzne przygotowanie do egzaminu w godzinach popołudniowych.

Kod kursu: FCE/CAE/CPE Combi
Lekcji tygodniowo: 30 x 45 min.
Cena: Kliknij tutaj

Harmonogram

09.00 - 10.30 Angielski Standardowy
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30
Angielski Standardowy
12.30 - 13.00 Przerwa na lunch
13.00 - 14.30 Przygotowanie do egzaminu

FCE, CAE, CPE Extra

Kursy te są 30 lekcji tygodniowo z 20 lekcji przygotowania konkretnego egzaminu rano i 10 lekcji języka Angielski Standardowy w godzinach popołudniowych. Popołudniowe zajęcia koncentrują się na umiejętności konwersacji.

Kod kursu: FCE/CAE/CPE Extra
Lekcji tygodniowo: 30 x 45 min.
Cena: Kliknij tutaj

Harmonogram

09.00 - 10.30 Przygotowanie do egzaminu
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30
Przygotowanie do egzaminu
12.30 - 13.00 Przerwa na lunch
13.00 - 14.30 Rozmowa

FCE, CAE, CPE Plus

Kurs ten jest idealny dla osób, które na krótko przed przystąpieniem do egzaminu FCE, CAE, CPE, chcą się do niego optymalnie przygotować. Kurs jest bardzo intensywny i koncentruje się tylko i wyłącznie na przygotowaniu uczestników do egzaminu FCE, CAE, CPE. Ćwiczenia oparte są na materiałach egzaminacyjnych z lat poprzednich i polegają na usystematyzowaniu materiału egzaminacyjnego. Kurs składa się z 30 lekcji w tygodniu przygotowywujących do egzaminu oraz 10 lekcji w tygodniu z Angielski Standardowy. W ramach tego kursu są również przewidziane ćwiczenia z czytania, pisania, wymowy oraz ze zrozumienia ze słuchu. Super intensywny kurs FCE, CAE, CPE 40 organizowany jest dla grupy studentów o tym samym lub podobnym poziomie językowym. Dokładamy bardzo wielu starań do tego aby każdy z uczestników kursu miał jak największe szanse na zdobycie bardzo dobrego wyniku końcowego z egzaminu. Statystyka zdanych egzaminów na wysokim poziomie w naszej szkole jest bardzo wysoka, z czego jesteśmy oczywiście bardzo dumni. Kurs można rozpocząć w każdy poniedziałek. Najkrótszy kurs przygotowywujący do egzaminu powinien wynosić minimum 1 tygodnie.

Kurs ten można również zamówić w 20 lekcjach FCE, CAE, CPE (9:00 - 12:30) oraz 20 lekcji Angielski Standardowy (13.00 - 16.15). Jeśli chcesz tę alternatywę prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym.

Kod kursu: FCE/CAE/CPE Plus
Lekcji tygodniowo: 40 x 45 min.
Cena: Kliknij tutaj

Harmonogram

09.00 - 10.30 Przygotowanie do egzaminu
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30
Przygotowanie do egzaminu
12.30 - 13.00 Przerwa na lunch
13.00 - 14.30 Przygotowanie do egzaminu
14.30 - 14:45 Przerwa na kawę
14.45 - 16.15 Angielski Standardowy